Uygun Fiyat Kaliteli Ürün
Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri

Tüm projeleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilediğiniz ürünü online mağazamızdan satın alabilirsiniz.

Zayıf Akım Kabloları ve Çeşitleri Nedir?
 

Zayıf Akım kabloları nedir?Elektrik kullanımı modern çağın en önemli ihtiyacıdır. Teknolojik cihaz ve araçların büyük bir bölümü elektrik ile çalışır. Elektrik kullanımında ise kablonun önemi büyüktür. Günümüzde kablo olmaksızın elektrik kullanımı mümkün olmamaktadır.

Kablolarda çok fazla çeşitliliğin varlığı söz konusudur. Bunlardan biride zayıf akım kabloları olarak karşımıza çıkmaktadır. Zayıf akım kabloları ise 1kV altı kullanımda genellikle bina içi uygulamalarında kullanılır. Bu kablolar binanın ses, görüntü, telefon, alarm gibi sistemlerinde kullanılırlar. Kablo kategorisinde alçak gerilim kabloları, zayıf akım kablolarını da içerir.

Zayıf akım kabloları teknolojinin önemli gereksinimleri arasında yerini alıyor. Günümüzde teknoloji de elektronik cihazlar önemli yere sahiptir. Bu elektronik cihazların kullanılabilir olmasında kabloların büyük etkisi söz konusudur.

Zayıf Akım Kabloların Önemi? 

Geniş bir kullanım alanına sahip olan zayıf akım kabloları önemlidir. Bu kablolar yapıların ses, görüntü, telefon, alarm gibi sistemlerinde kullanılırlar. Günümüz modern yapılarında önemli bir kullanımı söz konusu olmaktadır. Bu yönüyle önemi oldukça büyük kablo türü olma özelliği taşımaktadır. Zayıf akım kablolarının kullanım amacına göre pek çok çeşidi bulunmaktadır. Zayıf akım kablolarının kullanım alanları arasında; 

- İnsanların toplu olarak bulunduğu ortamlar,
- Kıymetli eşyaların olduğu akıllı ve ya yarı akıllı binalar,
- Hastaneler,
- Sinemalar,
- Havalimanları,
- Fabrikalar,
- AVM'ler,
- Tiyatrolar,
- Tüneller gibi çeşitli ortamlar yer alır.

Teknolojik gelişmişlikle zayıf akım kabloları büyüyen bir gereksinim olmayı sürdürmektedir. Teknoloji yaygınlaştıkça insan hayatında önem kazanmaktadır. Kablolar ise günümüzde de önemini korumaya devam etmektedir. Çünkü teknoloji insanın hayatına önemli kolaylıklar sunmaktadır. Bu nokta da zayıf akım kabloları artan bir önem kazanmaktadır. Bu tür kablolar sayesinde teknolojik gelişmelerden yararlana biliyoruz.

Teknoloji ise tüm hızıyla gelişmeye devam ediyor. Teknoloji geliştikçe kablo türlerindeki artış da bu doğrultuda sürüyor. Kısaca zayıf kablo türü olmadan teknolojiyi yaşamak mümkün olmuyor. Zayıf kablo türleri yoksa teknoloji de yok demektir. 

Zayıf Akım Kablo Seçim Kriterleri Nelerdir?

Bu kablo türünün kullanım alanına göre belli başlı özellikleri vardır. Kullanılacağı yere göre  zayıf akım kabloları konusunda kriterler söz konusudur. Kullanım amacına ve ortama göre farklılık gösteren kablo seçim kriterleri:

- Alevi iletmeme özelliği,
- Alevi yaymama özelliği,
- Düşük duman yoğunluğundan etkilenmeme özelliği,
- Zorlamanın olması,
- Fare gibi kemirgen riskinin söz konusu olması,
- Kullanılacak olduğu ortamda yağ olması,
- Kullanılacak olan ortamda nem olması,
- Kullanılacak olan ortamda kimyasal olması,  
- Aşındırıcı ve zehirli gaz içermeme gibi farklı özellikler öne çıkar.

Yukarıda bahsi geçen tüm unsurlar kablo seçim kriterlerini etkilemektedir. Doğru kılıf tercihi ya da zırhlama gerekip gerekmediğine karar verilir. Ortamın durumuna gör kablolar çeşitli koruyucu özellikleri ihtiva edebilmektedir.

Ortamda iletilecek sinyali etkileyecek başka bir sinyal varsa ekranlama gerekebilir. Ekranlama çeşitleri de sinyal özelliği ve ortama göre belirlenir. Bu belirlenme işlemi ise yetkin kişiler tarafından yapılır. Ekranlamanın kalitesinde örgü kapama seviyelerine dikkat edilmesi önemli bir detaydır.

Zayıf Akım Kablo Çeşitleri Nelerdir?

Zayıf akım kablo oldukça geniş bir kullanım alanını içinde barındırmaktadır. Ayrıca pek çok çeşitlilik gösteren kullanım amacının varlığı söz konusudur. Bu durum zayıf akım kablo çeşitliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Günümüzde kullanılan pek çok zayıf akım kablo çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; 

- Yangına karşı dayanım gösteren kablolar,
- Bileşik ve CCTV Kablolar,
- Kontrol kabloları,
- Koaksiyel kablolar,
- Enstrumantasyon Kabloları,
- BUS Kablolar,
- Ses ve Görüntü Kabloları
- Yangın Alarm ve Dahili Telefon Kabloları,
- Enerji ve Tesisat Kabloları
- Gemi ve Yat Kabloları,
- Demiryolu Kabloları,
- Silikon Kabloları,
- Kaynak Kabloları olarak hayatımızda yerini almaktadır.

Zayıf Akım Kabloları çeşitliliğine etki eden pek çok unsur bulunur. Bunlar arasında öne çıkanlar ise;

- Yapıların akıllı hale dönüşmesi,
- Rüzgâr enerji üretimi tesislerinde yaşanan gelişmeler,
- Güneş enerji üretimi tesislerinde yaşanan gelişmeler,
- Nükleer enerji üretimi tesislerinde yaşanan gelişmeler,
- Sanayia kuruluşlarında otomasyona geçişlerin artışı
- Bilgi sistemlerinde ortaya çıkan ciddi düzeydeki yaygınlaşma
- Gelişme gösteren yeni teknolojiler
- Globalleşme gibi sebeplerden dolayı Zayıf Akım Kabloları gün geçtikçe çeşitlenmektedir.