Uygun Fiyat Kaliteli Ürün
Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri

Tüm projeleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilediğiniz ürünü online mağazamızdan satın alabilirsiniz.

Trifaze Kavramı, Trifaze Ürünler ve Kullanım Alanları

Elektrik iletim hatlarının üzerindeki, gerilim taşıma işlevi olan bağımsız enerji kollarına faz denilmektedir.

 Trifaze Nedir ?

Trifaze kavramı, Tri sözcüğü, Latinceden gelir ve de üç anlamını taşır. Buradan yola çıkılarak; trifaze ürünler söylemi, 3 veya daha fazla fazlı sistemler için kullanılır. Gerilimler arasında faz farkı bulunan birden çok tek fazlı yapının, bir nevi birleştirilmiş halidir; denilebilir. Ülkemizde 380 voltluk bir gerilime sahip olan sanayi elektriği olarak da bilinir.  Trifaze üretimin yapısı, monofaze üretime de bazı yönleriyle benzerdir, fakat bazı farklarla da ayrılır. Monofaze sistemde, manyetik alan içinde dönen tek bir bobin vardır. Buna karşın; trifaze sistemde ise, 3 tane bobin bulunmaktadır. Bobinler, birbirine 120 derecelik açılarla bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Tek fazlı sistemde güç dalgalıdır; çok fazlı sistemdeyse, düzgün bir haldedir. Bundan dolayı; çok fazlı sistemlerde motorların momentleri, tek fazlı sistemlere göre daha düzgün olmaktadır .

Trifaze Ürünler ve Özellikleri

 Trifaze ürünler, daha az bakım gerektirdiği gibi verimleri de daha yüksek olmaktadır. Eski yapılar, çoğunlukla monofazedir. Yeni yapılar ise, artık trifaze bağlantıyla meydana geliyor. Fakat elektrikli ev cihazları, 230V gibi değerlerle çalıştığı için; prizlere monofaze olarak çekilmektedir. Aynı zamanda bu şekilde, yükler de daha dengeli bir biçimde dağıtılıyor.

 

Trifaze Ürünlerin, Monofaze Ürünlerden Farkı ve Avantajları

Monofaze yapıda, güç tek bir iletkenden akar. Trifaze yapıda ise, güç akımı için üç tane iletken bulunmaktadır.

 Trifaze yapıda; devrenin tamamlanabilmesi için, üç adet faz kablosu ile bir adet nötr kablo gerekmektedir.

 Monofaze yapı, 230V civarına kadar gerilim sağlayabilirken; trifaze kaynaklarıysa, 400V civarlarına kadar gerilim taşıyabilir.

 ​Trifaze ağlar, dört kablodan oluşur ve bundan dolayı yapısı daha karmaşıktır.

 Monofaze sistemde hata oluşursa, güç kaynağı tamamıyla başarısız olacaktır. Fakat trifaze sistemlerde oluşan hata, fazların herhangi birisinde meydana gelirse; diğer iki faz güç sağlayabilecektir.

 Trifaze ürünler verimlilik açısından, monofaze yapıdaki sistemlere göre daha yüksek verimdedir. Çünkü üç fazlı kaynak, eşdeğer devre koşullarında tek fazlı kaynağa göre; daha az iletken gerektirmektedir.

 Monofaze yapılar, daha fazla bakım gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, trifaze sistemli ürünler daha az maliyetli olmaktadır.

 Monofaze sistem, çoğunlukla ev eşyalarını ve de küçük yükleri çalıştırabilmek için kullanılmaktadır. Trifaze sistemler, kullanım alanı olarak; büyük endüstrilerde ve de ağır yüklerin çalıştırılmasında kullanılmaktadır.

 Trifaze ürünler, gelişmiş ve karmaşık; fakat daha verimli olan yapısıyla özellikle sanayi alanında sıkça kullanılmaktadır.