Uygun Fiyat Kaliteli Ürün
Toptan ve Perakende Elektrik Malzemeleri

Tüm projeleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilediğiniz ürünü online mağazamızdan satın alabilirsiniz.

ABB Elektrik Hakkında 

ABB Grup 1988 yılında İsviçre Münih’te enerji ve otomasyon teknolojisi alanlarında çalışmalarına başlayan, ASEA (1983) ve BBC (1981) şirketlerinin birleşmesiyle oluşan uluslararası alanda faaliyet gösteren firmadır. Toplumun ve sanayinin geleceğe ulaşırken daha üretken olması için enerji sağlayan küresel alanda lider bir markadır. 130 yıldan geçkin bir zamandır faaliyet gösteren ABB grup Türkiye başta olmak üzere 100’den fazla ülkede müşterilerine hizmet sağlamaktadır. ABB, Türkiye’de en önemli elektrifikasyon projelerinde ve sanayi tesislerinde tek başına görev üstlenmiş ve başarıya ulaşmıştır. Başta İstanbul, Kocaeli, Bursa, olmak üzere Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde üretim alanı bulunmaktadır. 600 çalışanıyla 70’ten fazla ülkeye başarılı bir şekilde ihracat yapmaktadır.

ABB Türkiye piyasada şalter ürünleri, akım kabloları, aydınlatma anahtarları ve dahil oldukları diğer alanlarda müşterilerinin taleplerine yönelik en uygun ve kaliteli ürünleri tesislerinde büyük bir özveriyle üretmekte ve müşterilerine bayilikleriyle sunmaktadır.

Çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşit fırsatlar ortamı sağlayan süreçler,  politikalar oluşturmak ve oluşturulan politikaları en iyi uygulamak. Çeşitlilik ve kapsayıcılık (Diversity & Inclusion), çalışanlarınızı farklı kılan şeylerden yola çıkarak; ortak bir payda oluşturmayı hedefleyerek vizyonlarını oluşturmuşlardır.

ABB grup başarıya yaratma konusunu kendilerine amaç olarak belirlemişlerdir. Bu amaç çalışanlar, ortaklar ve hisse sahibi kişilerle başlar ve müşterilere kadar ulaşır. Ulaşmak istedikleri bir diğer hedef ise 130 yılı aşkın bir süredir devamlı olarak yenilikçi ürünler geliştiren bir teknoloji lideri olmaktır. Müşterilerinin ürün problemlerinde performanslarını arttırarak, yeni iş planları hazırlayarak müşterilerine, paydaşlarına ve hizmet ettiği topluma problemleri çözmeyi hedefleyerek yeni teknolojilerle birlikte ürün geliştirmesi yapmaktır. Bulunan çözümlerin hava kirliliğini azaltmasına ve doğal kaynakların korunması yönünde ilerlemesini sağlamaya çalışmaktadırlar.

ABB grup olarak faaliyetlerine ilişkin bilginin yanında müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve hissedarlar da dahil olmak üzere markayla ilgili olan herkese dair sahip olunan bilgilerin gizliliğini korumak, bilgilerin sürekli güncel ve doğru kalmasını temin etmek ve ihtiyaç duyulduğunda ulaşabilmek amacıyla bilgi güvenliği amaçlarına uygun olarak çalışmaları sürdürmektedirler. Çalışmalarla ilgili yasal mevzuatlar veya sözleşmelerden doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi güvenliğine ilişkin risk ve fırsatları etkin olarak yöneterek, bilginin güvence altına alınmasını sağlamak ve bilginin erişilebilirliğini korumak Bilgi Güvenlik Politikalarının başında yer alan birkaç örnektir.

Beklentiyi karşılayan hatta aşan ürünleri sistem ve hizmetleri uygun kalitede ve doğru zamanda sunmak. Müşteri beklentilerini anlamak amacıyla projeler geliştirmek ve bu yönde ürün tasarımlarının üzerinde geliştirmeler yapmak. Geliştirilen tasarımlardan üretime ve montajına kadar olan faaliyetlerinin iyileştirilmesi için paydaşlar ve tedarikçilerin gücünün geliştirilmesi müşterilerinin beklediği kaliteyi tam ve doğru bir şekilde karşılamak amacıyla hazırlamış oldukları politikalardır.

Çalışmalarında yasal uygunluk ve çalışanlarının çevresel faaliyetlerinde çevreye uyumlu hareket etmesi ve enerji ve kaynak verimliliğine odaklanarak üretim aşamalarını geliştirmek. Kaynak verimliliğini ve yenilenebilir enerjinin kullanımını kolaylaştıran ürün ve sistemleri teşvik etmek ve pazarlamak, ABB için çevre yönetiminin önemini göstermektedir.

ABB Grup’un yaratmış olduğu ve uyguladığı politikaların ve geliştirmiş oldukları ürünler sayesinde almış oldukları sertifikalar bulunmaktadır. Bunlar; ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında verilen OHSAS 18001 : 2007 sertifikaları sayılabilir.

ABB Ürünleri 

KABLO KANALI

Abb elektrik malzemeleri konusunda oldukça çeşitliliğe sahiptir.Kablo kanalı, yapıların enerji dağıtımı veya haberleşme için kullanılan tesisatlarında, yalıtılmış elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınması, sabit kalmasını ve desteklenmesini sağlayan birbiriyle uyumlu birimlerden oluşan sistemlerdir. Ayrıca kabloların dekoru bozmaması amacıyla da kullanımı mevcuttur. Kablo kanalı sistemleri genellikle ticari ve endüstriyel yapılarda kablo yönetimi için kullanılan sistemler olup kullanım yerine göre farklı tipleri mevcuttur. 

Delikli tip kanallar; genellikle saç tipi kablo kanallarıdır. Delikli tip kablo kanaları taban ve yanlarındaki delikleri sayesinde taşıdığı kablolar için bir miktar havalandırma oluşmasını sağlar. Çok uzun destek aralığı gerektirmeyen tesisatlarda kullanımı uygundur. Deliksiz tip kablo kanalları; tamamen kapalı olup telefon ve bilgisayar kabloları gibi kabloların korunmasının önemli olduğu ve ısınmanın problem oluşturmadığı durumlarda tercih edilir. Merdiven tipi kablo kanalları; basamak aralarında havalandırmanın yüksekliği nedeniyle tesisatta ısının oluştuğu ve yüksek seviyelere erişebildiği alanlarda kullanımı yaygındır. Daha uzun destek aralıklarında da yeterli taşıma kapasitesi sağlar ancak basamak aralıkları, kiriş formu ve et kalınlıklarının doğru bir şekilde hesaplanmış olması gerekir. Tel tipi kablo kanalları kısa destek aralarının bulunduğu bina içlerinde, alçak gerilim, haberleşme ve fiber optik kablolarının taşınmasında tercih edilir.  Kablo kanaletleri az miktarda haberleşme ve enerji kablolarının kullanılacağı ve boru tipi kanalların uygun olmadığı durumlarda tercih edilir.

 

OTOMATİK SİGORTA

Otomatik sigortalar elektrik tesisatlarını aşırı yüke ve kısa devreye karşı koruyarak çalışmalarınız için güvenliği sağlar. Ayrıca devreyi açma ve kapama fonksiyonunu da yerine getiren cihazlardır. S 200 serisi, akım sınırlayan aşırı akımdan korunma cihazları olarak bilinmektedir. İki farklı açma mekanizmasına, aşırı yük koruması için gecikmeli termik açma mekanizmasına ve kısa devre koruması için manyetik açma mekanizmasına sahiptir.

B tipi sigortalar genellikle akkor flamanlı (lamba)  ev aydınlatması ve elektrikli ısıtıcılar gibi anahtarlama sırasında aşırı akımların oluşmadığı aydınlatma ve priz devrelerinin korunmasında kullanılır. C tipi sigortalar genellikle anahtarlama veya devreye girme anında aşırı akımların oluştuğu endüktif karakterleri devrelerin, transformatörlerin, klimaların, buzdolaplarının ve çok sayıda floresan lambaların korunmasında kullanılır. D tipi sigortalar devreye girme anında çok yüksek ani aşırı akımların oluştuğu motor, kaynak ve punta makineleri, halojen ve sodyum buharlı lambalar ve x-ray cihazları gibi ekipmanların korunmasında kullanılır. K tipi otomatik sigortalar aşırı akımın etkilediği uygulamalar,24 VDC güç kaynakları, elektronik balastların korumasında kullanılır. Z tipi otomatik sigortalar ise hassas elektronik devreler, limit switch uygulamaları, sensör devrelerinin korumasında kullanılır.

 

 

AKIM KORUMA RÖLESİ

Bir elektrik devresini açıp kapamaya yarayan bir elektriksel anahtarlardır. Bir arıza tespit edildiğinde kontrol devresi gücünü keserek, ekipman ve operatörleri olası aşırı akım ve voltajı, frekans sapmaları ve ters güç akışları vb. elektrik arızalarından korunmak için kullanılan elektrikli cihazlardır. Koruma röleleri belirli bir hataya yanıt verecek doğrultuda tasarlanmıştır.

Reaktif güç kontrol rölesi otomatik olarak ayarlanan güç katsayısına ulaşmak için kondansatörleri devreye alıp çıkartma görevini yapan elektronik cihazdır.  Motor koruma rölesi motorların 2 faz altında çalışmasını engeller. Motorların 2 faz altında çalışarak aşırı ısınmasını, faz sırası, faz dengesizliği ve düşük besleme gerilimine karşı koruma sağlar. Gerilim koruma rölesi bağlı oldukları sistemi şebeke gerilimden kaynaklanan olumsuzluklara karşı koruyan, alt-üst gerilim sınırlarını ayarlanabilen rölelerdir.  Kaçak akım koruma rölesi yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımı olduğu anda devreyi kesip karşı taraftaki sistemin zarar görmesini engellemeye yarayan rölelerdir.  Zaman röleleri bobini enerjiledikten sonra veya bobin enerjisi kesildikten sonra kontakları durum değiştirebilen rölelerdir.  Frekans koruma rölesi frekans koruma bölgesi bağlı olduğu sistemi şebeke frekansının değişimlerine karşı korur. Abb Elektrik bayii olan firmamız bu ürünü rahatlıkla temin etmektedir.

 

KAÇAK AKIM RÖLESİ

Kaçak akım cihazları insanları hayati risklerden dolay temas tehlikelerinden korur. ABB; konut, ticari ve endüstriyel alanlardaki tüm uygulamalara cevap verebilmek için RCCB, RCBO, RCD blokları, DIN-Rayı ve pano kapağı monteli kaçak akım koruma röleleri gibi kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

AC tipi kaçak akım rölesi sin eğrisinde çalışan 50hz sabit değerde çalışan röledir. En basit röle tipidir. Sadece alternatif akımda çalışır. Frekans değişimlerinde hemen atar. A tipi kaçak akım rölesi 50Hz/400v da çalışır. Frekans değişimlerinde hemen atar. AC/DC Doğrultuculu sistemler kullanılır. B tipi kaçak akım rölesi 20.000 Hz. değerine kadar dayanmaktadır. DC Sistemler için en ideal röledir. Güneş santralleri, elektrikli araç şarj sistemleri için en doğru röledir.

 

AKIŞ ÖLÇÜMÜ

Debimetre diğer adıyla akış ölçer gaz, sıvı ya da buhar gibi akışkanlığı olan, bir tesisat üzerinden geçen maddeleri birim miktar / birim zaman cinsinden ölçen cihaza verilen isimdir. Akış ölçümü, kimyasal tesislerden ticari klima sistemlerine kadar olan uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Elektromanyetik akış ölçümü iletkenliği olan sıvıların akışlarının ölçümlenmesinde kullanılan cihazlardır. Ultrasonik akış ölçümü boru içerisinde yer alan sıvının boruya ve boru içinden geçen herhangi bir akışkana zarar vermeden akışkanın hızını, debisini, yönünü ölçen cihazlardır. Türbin akış ölçümü su arıtma ya da kaynak su üretim alanında çalışan işletmelerde sıkça kullanılır. Pozitif deplasmanlı akış ölçerler kolay akmayan ve ağdalı olarak bilinen sıvıların ölçümü için kullanılır. Şamandıralı akış ölçümü suyun debisini ölçmek için kullanılan cihazlardandır. Ayar vanalı akış ölçer mekanik ölçümler yapmak üzere çalışan cihazlardır.

 

ANAHTAR PRİZ

Üzerinde elektriğin doğru bir şekilde yönderilmesini sağlayan ve elektriği açıp kapamaya yarayan tuşların bulunduğu ampullerin açılmasını sağlayan üründür. Evler, okullar ve işyerleri olmak üzere her alanda kullanımı mevcuttur. Cihazlara gitmesi amaçlanan elektrik akımının kontrollü bir şekilde iletilmesini sağlar.

Anahtar prizlerin çok çeşitli modelleri bulunmaktadır. Bunlar; Schuko çocuk korumalı priz, Schuko USB priz, Bush-Object priz, Bush-Service priz, FI-Schukomat, Bush-Protector, Schuko etiketli priz, Schuko kapaklı priz, Schuko kontrol ışıklı priz, Schuko SV/ZSV priz modelleri bulunmaktadır.

 

KONTAKTÖRLER

ABB kontaktörler, bir elektrik devresinin açılmasını veya kapanmasını sağlayan, normal konumu açık duruma denk olan bağlantı aygıtıdır. Kontaktörler genel olarak ana akımı iletecek bileşen ve anahtarlama tetikleme mekanizmasından oluşur.  ABB 3 kutuplu kontaktörler, basit ve zorlu uygulamalar için araçların yanı sıra özel amaçlı ürünlerin kapsamlı bir yelpazesini sunar. AF kontaktör teknolojisi, kontaktörlerin kullanım şeklinde devrim yaratmakta ve dünyanın her yerinde ve tüm şebeke koşullarında kullanılmasına izin vermektedir. Ürün gruplarımız arasından vidalı, yaylı ve pabuçlu tip terminaller seçebilirsiniz. Seçimlerinizi ABB elektrik fiyat listesi 2022 dosyasından bulabilirsiniz.

 

ABB ELEKTRİK MOTORLARI

Elektrik motoru, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir elektrik makinesidir. Çoğu elektrik motoru, manyetik alan ile bir tel sargısındaki elektrik akımı arasındaki etkileşim yoluyla çalışır. Bu etkileşim, motor şaftında tork olarak bir kuvvet meydana getirir. Elektrik motorları beslediği elektrik akımına göre, doğru akım(DC) motorları ve alternatif akım(AC) motorları olmak üzere temelde iki gruba ayrılır. Doğru akım motorlarının hızları kolaylıkla değiştirilebilmektedir bu sebeple genelde yüksek verim elde edilmesi gereken işlerde kullanılmaktadır. Motorları akü, pil ya da adaptör gibi doğru akım kaynakları ile çalışabilir.  Alternatif akım motorları adından anlaşılacağı üzere alternatif akım ile çalışmaları için tasarlanmıştır. Şehir şebekesi, sanayi voltajı, transformatör, invertör ya da jeneratör ile “frekansa bağımlı olarak” çalışabilen motorlardır. Bu motor grubu senkron ve asenkron olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Asenkron sınıf büyük güç isteyen işlerde kullanılırken senkron sınıf standart bir aygıttır.

Abb Elektrik bayileri Karaköy bölgesinde mevcuttur. Karaköy’de şubesi bulunan firmamız bu ürünleri müşterilerine ulaştırmaktadır. Özellikle ABB Ankara Bayileri Türkiye geneline satış yaparak kesintisiz erişim sağlamaktadır.