Satış Sözleşmesi

SOMELPA ELEKTRİK  İNTERNET SİPARİŞ VE SATIŞ SİSTEMİ (İSS) KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1.Sözleşmenin Onaylanması

 

Somelpa.com.tr  üyesi olmak için, öncelikle kayıt formunu doldurmanız ve Somelpa Elektrik İSS Kullanım Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Somelpa Elektrik İSS Kullanım Sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

 1. Hizmetlerin Tanımı

Somelpa.com.tr , sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamı üzerinden şirket ürünlerini sipariş verme imkânı sunar.

 1. Somelpa.com.tr Üyelik Sistemi
 • somelpa.com.tr üyeleri, kendilerinin belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre'ye sahip olur.
 • 'Kullanıcı adı' üyeye özeldir ve aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmez.
 • 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Somelpa.com.tr şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 • somelpa.com.tr kullanıcıyı şirketin kampanya ve promosyonlarından e-posta yolu ile haberdar eder.somelpa.com.tr  kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü taraf kişi, kurum ya da kuruluşlarla paylaşmaz – telefon numarası, paket servisi yapan kurye görevlisi ile siparişin daha çabuk ve doğru bir şekilde tesliminin gerçekleştirilmesi için paylaşılabilir - veya üçüncü taraf kişi, kurum ya da kuruluşlar adına e-posta gönderimi yapamaz.
 • Kullanıcının somelpa.com.tr üyeliğini gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem somelpa.com.tr ’a 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır.
 1. Üye'ninYükümlülükleri

Üye somelpa.com.tr  hizmetlerinden yararlandığı sırada,

 • Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • somelpa.com.tr tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının somelpa.com.tr ’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
 • somelpa.com.tr hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, somelpa.com.tr  ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve somelpa.com.tr ’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • somelpa.com.tr tarafından sağlanan bazı hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple somelpa.com.tr ’un sorumlu olmayacağını,
 • Hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan somelpa.com.tr ’un sorumlu olmayacağını,
 • somelpa.com.tr web sayfasında sunulan hizmetlere somelpa.com.tr  tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda somelpa.com.tr ’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 • Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü somelpa.com.tr ’un sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, hakaret içeren, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 • Diğer kullanıcıların hizmeti kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 • somelpa.com.tr hizmetleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı seyidoglu.net’ten tazminat talep etmemeyi,
 • somelpa.com.tr ’dan yazılı izin almadan somelpa.com.tr hizmetlerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 • somelpa.com.tr ’un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde somelpa.com.tr ’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi sistem dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • somelpa.com.tr ’un kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 • Üye 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Müşteri olarak mal teslimi sırasında ödeme yapılmasının tercih edildiği durumda servisin daha önceden kendilerine bildirilmis ve kabul edilmiş olan ücreti ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
 • Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Sanal Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
 1. Somelpa.com.tr ’un Yetkileri
 • somelpa.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı somelpa.com.tr ’un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Kullanıcı adı ve şifresi somelpa.com.tr tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Somelpa.com.tr , tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
 • somelpa.com.tr , hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
 • somelpa.com.tr üyelerin hizmetlerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği zaman aralıklarında yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı somelpa.com.tr  sorumlu tutulmayacaktır.
 • somelpa.com.tr kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • somelpa.com.tr ’un satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu ürün gamının o anki  mevcudiyetiyle sınırlıdır. Somelpa.com.tr stoklarında bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmesiyle somelpa.com.tr  ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.
 • somelpa.com.tr üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde somelpa.com.tr  tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde üye, somelpa.com.tr ’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 • somelpa.com.tr ’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü somelpa.com.tr ’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde somelpa.com.tr bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
 • somelpa.com.tr üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden somelpa.com.tr ’un sorumlu olmadığını kabul eder.
 • somelpa.com.tr , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 • somelpa.com.tr üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Somelpa.com.tr  ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 1. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

 1. Vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler somelpa.com.tr  web sitesinin sahibi olan şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

 1. Ürün Teslimatı:

Somelpa.com.tr  tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu ürünler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

 1. Ürün İadesi:

Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

 • Siparişin iletilmediği, hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcının talebi üzerine yapılan iptal durumunda;
 • Sipariş verilen ürünlerin bir kısmının ya da tamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya da tamamının iptali durumunda;
 • Kullanıcının adresinin gönderim alanı dışında olması nedeniyle yapılan iptal durumunda;
 • Siparişin iletilememesi nedeniyle yapılan iptal durumunda;
 • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle somelpa.com.tr müşteri hizmetlerinin onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda;
 • Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda Müşteri Hizmetlerinin onayı üzerine yapılan iptal durumunda.

Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, somelpa.com.tr  bünyesinde bulunan şubeler tarafından yapılmaktadır. Somelpa.com.tr  restoranlar tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. Somelpa.com.tr Kayıtlarının Geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda somelpa.com.tr 'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarını HMK Madde 193 anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten somelpa.com.tr  kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HMK, MK, FSHK ve sair.) uygulanacaktır.

 1. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (İstanbul Adalet Sarayı-Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 1. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 1. Fesih

Somelpa.com.tr  dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebili