Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi Kullanım Alanları

Güneş Enerjisi Kullanım Alanları

Ülkemiz, enerji sektöründe dışa bağımlı bir ülkedir. Her yıl milyarlarca dolar enerji ihtiyacını karşılamak için harcanmaktadır. Bilim adamaları, teknolojik gelişmelere bağlı olarak, çeşitli kaynaklardan enerji elde etmenin yollarını aramaktadır. Sanayi sektöründeki hızlı gelişmelere bağlı olarak enerji alanında yeni cihazlar, ürünler ortaya konulmaktadır. İnsanlar, enerji kaynaklarını sürekli tükettiklerinden ve özellikle var olan madenlerden elde edilen enerji kaynakları azalmaktadır.

Nüfusun artması ile birlikte enerji kaynaklarına olan ihtiyaçtan dolayı insanlar doğal kaynaklara yönelmektedir. İşte bu doğal kaynaklardan en önemlisi ve binlerce yıldır enerji kaynağı olarak var edilen doğal kaynakların başında güneş gelmektedir. Son dönemlerde güneş enerjisinden faydalanmaya yönelik hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. İnsanların kullanımına solar enerji denilen sistemler geliştirilmiş ve bu gelişim sürekli artarak devam etmektedir.

Güneş’ten Elektrik Enerjisi Üretmek

Güneş enerjisi, diğer enerji kaynaklarına göre çevreye zarar vermeyen çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Yüzyıllardır ışığıyla dünya aydınlatan ve ısıtan bu eşsiz enerji kaynağından istifade etmenin yollarını bulunmuştur. Bugün güneş enerjili saatler, güneş panelleri, güneş enerjili makineler vb. birçok ürün kullanılmaktadır. Yeni yeni teknolojik sistemler güneş enerjisinden faydalanılarak kurulmaya ve çalıştırılmaya başlanmıştır. Tüm bu gelişmelerle birlikte elektrik enerjisine olan ihtiyaç sanayi sektöründeki gelişmelere bağlı olarak artmaktadır. Doğal bir kaynak olan güneşin ısı enerjisinden yararlanmak ilkesiyle çeşitli teknolojilerle elektrik üretilmektedir.

Fabrikalarda, işletmelerde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla üretilen modern sistemlerle hatta evlerde bireysel çabalarla hazırlanan istemlerde dâhil olmak üzere elektrik ihtiyacı karşılanmaktadır ve bu sistemler yaygınlaşmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en başında gelen eşsiz varlığıyla dünyamızı aydınlatan ve ısıtan bu doğal enerji kaynağı olan güneşten daha fazla istifade etmenin yeni yolları aranmakta ve dünya ülkeleri ar-ge çalışmaları kapsamında yeni gelişmeleri destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadırlar.

Güneş Enerjisinin Yaygın Olarak Kullanıldığı Alanlar

Ülkemizde ve dünya ülkelerinde mevsimsel şartlara ve bölgelere göre güneşin ısı ve ışığından faydalanma oranları değişmektedir. Ülkemizde özellikle sıcak iklime sahip, başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde güneşin ısı ve enerjisinden faydalanılmaktadır. Geliştirilen sistemlerle insanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu kaynaklardan biri olan enerji talebi güneşten karşılanma oranları her geçen gün artmaktadır. Güneş enerjisinin kullanım alanları genel olarak şunlardır:

  • Paneller ile hizmet sektöründe, tarım alanında, hayvancılık sektöründe, AVM’ler, hastaneler, depolama alanları, akaryakıt istasyonları gibi birçok alanda elektrik enerjisi karşılanmaktadır.
  • Ulaşım alanında kullanılan ürünler olan trafik lambaları, uyarı aydınlatmalar gibi ürünlerin çalıştırılmasında kullanılmaktadır. Bunlar dışında sokak ve park aydınlatmaları içinde kullanılmaktadır.
  • Teknolojik ürünler olan saat, hesap makinesi, el lambası gibi ürünlerin çalıştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Uzay alanında uyduların enerjilerinin karşılanması gibi birçok sektörde ve alanda güneş enerjisinden yararlanılmaktadır.

One Comment

Comments are closed.